งานอาชีพต่างๆในโรงเรียน

1. งานอาชีพเลี้ยงปลาน้ำจืดบนกระชัง / เลี้ยงไก่ไข่บนกระชังปลา

     วัตถุประสงค์ของงานอาชีพ

             - เพื่อฝึกให้นักเรียน เรียนรู้หลักการทำงานในอาชีพ ฝึกความรับผิดชอบ เมื่อเรียนจบแล้วสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพในท้องถิ่นของตนเอง รวมทั้งมีรายได้ระหว่างเรียน

    

 

 

2. งานอาชีพเลี้ยงสุกร

       วัตถุประสงค์ของงานอาชีพ

 

 

               

 ประกาศรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ข่าวสาร/กิจกรรมล่าสุด

   

    

  วันที่ 24 กันยายน 2562 นายประเวศ ทั่งจันทร์แดง ผู้อำนวยการโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง)

 

 ข่าวสาร/กิจกรรมต่างๆ

                กิจกรรมผู้ใหญ่ใจดีเลี้ยงอาหาร                                                                                                                            

                ดูรูปภาพเพิ่มเติม       ดูรูปภาพเพิ่มเติม

               ดูรูปภาพเพิ่มเติม            ดูรูปภาพเพิ่มเติม

                ดูรูปภาพเพิ่มเติม     ดูรูปภาพเพิ่มเติม

 

              ดูรูปภาพเพิ่มเติม       ดูรูปภาพเพิ่มเติม

            ข่าวประชาสัมพันธ์                                                                                                                                                   

        วันที่ 27 มิถุนายน 2562 นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้เกี่ยรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการโรงงานในโรงเรียนความร่วมมือระหว่าง บริษัท กู๊ดเทค ไทยแลนด์ จำกัด กับ โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี โดยมี นางภิรมย์รัช เปาริก ประธานกรรมการผู้ถือหุ้นใหญ่ บจก.กู๊ดเทค ไทยแลนด์ จำกัด กล่าวรายงานวัตถุของโครงการ ณ โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล ่จังหวัดลพบุรี 

             

              วันที่ 12 มิถุนายน 2562 คณะผู้บริหารและคณะครู เดินทางศึกษาดูงาน งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและสถานศึกษาพอเพียง ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี โดยได้รับเกียรติจากนายนะรงษ์ ชาวเพ็ชร ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี และคณะครู ให้การต้อนรับ

             

            วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562 โดยมีคณะครูนำนักเรียนร่วมตักบาตร ทำบุญและฟังพระธรรมเทศนา ณ โดม2 โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล