การจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารบ้านพักครู ๘ หน่วย (แบบแฟลต ๘ หน่วย)จำนวน ๑ หลัง

โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "โรงเรียน" มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารบ้านพักครู ๘ หน่วย (แบบแฟลต ๘ หน่วย)จำนวน ๑ หลัง ณ โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศอาคารบ้านพักครู.pdf