• This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • โทร. 081-3558-011  โทรสาร. 0-3661-3088

ประชุมโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงานฯ ปี 2564

วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2563 โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี นำโดยนางสาวคณิศร พุ่มมา รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยครูรสรินทร์ สาริกา เข้าร่วมประชุมโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ บูรณาการร่วมกับ โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อ หลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จัดโดย สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี ร่วมกับ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี โดยมีนายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมโดมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ดูเพิ่มเติม