• This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • โทร. 081-3558-011  โทรสาร. 0-3661-3088

ร่วมแสดงความยินดีกับ ผอ.ประเวศ ทั่งจันทร์แดง ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี

เนื่องในโอกาสที่ ผอ.ประเวศ ทั่งจันทร์แดง ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมแสดงความยินดี ในวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์ 1 และจัดงานเลี้ยง "ยินดีจากใจ...เก็บไว้ในความทรงจำ" ในวันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์ 2 โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการสถานศึกษา นำโดย คุณสมจิตร แต่งสมุด รวมทั้งศึกษานิเทศก์ คณะครูจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 คณะครูจากโรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศ จังหวัดลพบุรี และคณะครู บุคลากรโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมแสดงความยินดีด้วย ดูเพิ่มเติม

สถิติการรับสมัครสอบแข่งขันพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2564

สถิติการรับสมัครสอบแข่งขันพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี จำนวน 14 อัตรา  ดูเพิ่มเติม

ประเมินครูผู้ช่วย 2 ต.ค. 63

วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2563 เวลา 9.00 - 13.00 น. ดร.ประเวศ ทั่งจันทร์แดง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เข้าเป็นคณะกรรมการการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1, 2 และ 4 (1 เมษายน - 1 ตุลาคม 2563) แก่ครูผู้ช่วย จำนวน 8 ท่าน ณ ห้องประชุมอลงกต โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ดูเพิ่มเติม

พิธีมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ปี ๒๕๖๓

ดร.ประเวศ ทั่งจันทร์แดง ผู้อำนวยการโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ร่วมแสดงมุทิตาจิตแก่รองผู้อำนวยการฯ คุณครูที่เกษียณอายุราชการ ได้แก่
๑. นายสมชาย คำนวนศักดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน
๒. นางวรรณี โพธิ ครูชำนาญการ
๓. นายทรงศักดิ์ ศรีพึ่ง พนักงานราชการ
ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ดูเพิ่มเติม

บรรยากาศการสอบพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564

โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ได้จัดการสอบเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน 14 อัตรา ในวันที่ 10 ตุลคาคม 2563 ณ อาคารเรียน 1 และ 2 โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี...ทั้งนี้ ทางโรงเรียนขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ผ่านการคัดเลือก และขอเป็นกำลังใจให้ผู้เข้าสอบทุกท่านค่ะ ดูเพิ่มเติม

แสดงความยินดีกับรองผู้อำนวยการฯ เนื่องในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้ง

ดร.ประเวศ ทั่งจันทร์แดง ผู้อำนวยการโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ร่วมแสดงความยินดีกับคณะครูของโรงเรียนฯ เนื่องในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ ได้แก่ นายชนะ ผลบุญ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศ , นางศศิธร ทองโชติ และ นางสาวปรารถนา ศาลางาม ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนฯ ร่วมแสดงความยินดี เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ดูเพิ่มเติม

ประมวลภาพการรับสมัครพนักงานราชการ 1-7 ต.ค. 63

การรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี จำนวน 14 อัตรา ได้รับความสนใจจากผู้สมัครเป็นจำนวนมาก โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 7 ตุลาคม 2563 สรุปยอดผู้เข้าสมัครทั้งสิ้น จำนวน 371 คน ดูเพิ่มเติม

ขอขอบคุณสัณหจุฑา จามรวรรณ และคุณคมกฤษ ใจคง

วันเสาร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ.2563 คุณสัณหจุฑา จามรวรรณ และคุณคมกฤษ ใจคง จะมาเลี้ยงก๋วยจั๊บ ไอศครีม น้ำส้มเกล็ดหิมะ 280 ชุด เนื่องในวันคล้ายวันเกิด ทางโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ ดูเพิ่มเติม

ขอขอบพระคุณ คุณกฤศรา พันธุ์แก้ว เลี้ยงอาหารเช้านักเรียน วันที่ 9 ต.ค. 63

วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 คุณกฤศรา พันธ์ุแก้ว ที่มาเลี้ยงอาหารเช้า ข้าวมันไก่ จำนวน 480 ชุด พร้อมทั้งขนมแก่นักเรียน ทางโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ดูเพิ่มเติม

ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีจาก คณะอักษรฯ ศิลปากร รุ่น 19

วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2563 โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีจาก คณะอักษรฯ ศิลปากร รุ่น 19 ที่มามอบข้าวสารอาหารแห้ง หร้อมทั้งไอศกรีม รวมทั้งความสุข รอยยิ้มแก่เด็กนักเรียน ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้  ดูเพิ่มเติม

ขอขอบคุณสมาคมแม่บ้านกองพลทหารปืนใหญ่

สมาคมแม่บ้านกองพลทหารปืนใหญ่มอบกำลังใจเลี้ยงแฮมเบอร์เกอร์นักเรียนผู้มีความบกพร่องทางสติปัญญาของโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนฯ ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ ดูเพิ่มเติม

ต้อนรับคุณครูผู้ช่วยคนใหม่

เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ นายสมชาย คำนวนศักดิ์ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร ต้อนรับบุคลากรใหม่ ดังนี้
๑. นายอนุกูล เจริญนา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
๒. นายพีรพงษ์ สุวรรณอำไพ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

ในโอกาสเข้าปฏิบัติงานในโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ดูเพิ่มเติม