• This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • โทร. 081-3558-011  โทรสาร. 0-3661-3088

เนื่องในโอกาสที่ ผอ.ประเวศ ทั่งจันทร์แดง ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมแสดงความยินดี ในวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์ 1 และจัดงานเลี้ยง "ยินดีจากใจ...เก็บไว้ในความทรงจำ" ในวันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์ 2 โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการสถานศึกษา นำโดย คุณสมจิตร แต่งสมุด รวมทั้งศึกษานิเทศก์ คณะครูจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 คณะครูจากโรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศ จังหวัดลพบุรี และคณะครู บุคลากรโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมแสดงความยินดีด้วย ดูเพิ่มเติม

โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ได้จัดการสอบเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน 14 อัตรา ในวันที่ 10 ตุลคาคม 2563 ณ อาคารเรียน 1 และ 2 โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี...ทั้งนี้ ทางโรงเรียนขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ผ่านการคัดเลือก และขอเป็นกำลังใจให้ผู้เข้าสอบทุกท่านค่ะ ดูเพิ่มเติม

วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 คุณกฤศรา พันธ์ุแก้ว ที่มาเลี้ยงอาหารเช้า ข้าวมันไก่ จำนวน 480 ชุด พร้อมทั้งขนมแก่นักเรียน ทางโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ดูเพิ่มเติม

 ประกาศ โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ประกาศ ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2563 หรือติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 081-355-8011 ดูเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี หรือติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 081-355-8011 ดูเพิ่มเติม

 สถิติการรับสมัครสอบแข่งขันพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี จำนวน 14 อัตรา ดูเพิ่มเติม

ดร.ประเวศ ทั่งจันทร์แดง ผู้อำนวยการโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ร่วมแสดงความยินดีกับคณะครูของโรงเรียนฯ เนื่องในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ ได้แก่ นายชนะ ผลบุญ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศ , นางศศิธร ทองโชติ และ นางสาวปรารถนา ศาลางาม ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนฯ ร่วมแสดงความยินดี เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ดูเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2563 โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีจาก คณะอักษรฯ ศิลปากร รุ่น 19 ที่มามอบข้าวสารอาหารแห้ง หร้อมทั้งไอศกรีม รวมทั้งความสุข รอยยิ้มแก่เด็กนักเรียน ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้ ❤️  ดูเพิ่มเติม

วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2563 เวลา 9.00 - 13.00 น. ดร.ประเวศ ทั่งจันทร์แดง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เข้าเป็นคณะกรรมการการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1, 2 และ 4 (1 เมษายน - 1 ตุลาคม 2563) แก่ครูผู้ช่วย จำนวน 8 ท่าน ณ ห้องประชุมอลงกต โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ดูเพิ่มเติม

การรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี จำนวน 14 อัตรา ได้รับความสนใจจากผู้สมัครเป็นจำนวนมาก โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 7 ตุลาคม 2563 สรุปยอดผู้เข้าสมัครทั้งสิ้น จำนวน 371 คน ดูเพิ่มเติม

ดร.ประเวศ ทั่งจันทร์แดง ผู้อำนวยการโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ร่วมแสดงมุทิตาจิตแก่รองผู้อำนวยการฯ คุณครูที่เกษียณอายุราชการ ได้แก่
๑. นายสมชาย คำนวนศักดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน
๒. นางวรรณี โพธิ ครูชำนาญการ
๓. นายทรงศักดิ์ ศรีพึ่ง พนักงานราชการ
ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ดูเพิ่มเติม

วันเสาร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ.2563 คุณสัณหจุฑา จามรวรรณ และคุณคมกฤษ ใจคง จะมาเลี้ยงก๋วยจั๊บ ไอศครีม น้ำส้มเกล็ดหิมะ 280 ชุด เนื่องในวันคล้ายวันเกิด ทางโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ ดูเพิ่มเติม