• This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • โทร. 081-3558-011  โทรสาร. 0-3661-3088

วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2563 โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี นำโดย นายอรรถพงษ์ พลนิกร ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร เข้าร่วมงานทอดกฐิน ณ วัดพระบาทน้ำพุ ประจำปี 2563 โดยได้จัดตั้งโรงทาน ได้แก่ ขนมจีน น้ำยาแกงเขียวหวาน สลัด และกาแฟสด จำนวน 500 แก้ว รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่รับบริจาคและพิมพ์ใบอนุโมทนาบัตรแก่ประชาชนด้วย ดูเพิ่มเติม

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ มูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ ซึ่งเป็นมูลนิธิร่วมโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา กับโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุุรี ได้มอบหน้ากากอนามัยสำหรับนักเรียน จำนวน ๒๐๐ ชิ้น โดยมี นายวรเทพ ศิริเวช รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ พรัอมทั้งคณะครูและนักเรียนเป็นตัวแทนรับมอบ ดูเพิ่มเติม

เนื่องในโอกาสที่ ผอ.ประเวศ ทั่งจันทร์แดง ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมแสดงความยินดี ในวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์ 1 และจัดงานเลี้ยง "ยินดีจากใจ...เก็บไว้ในความทรงจำ" ในวันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์ 2 โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการสถานศึกษา นำโดย คุณสมจิตร แต่งสมุด รวมทั้งศึกษานิเทศก์ คณะครูจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 คณะครูจากโรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศ จังหวัดลพบุรี และคณะครู บุคลากรโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมแสดงความยินดีด้วย ดูเพิ่มเติม

โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ได้จัดการสอบเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน 14 อัตรา ในวันที่ 10 ตุลคาคม 2563 ณ อาคารเรียน 1 และ 2 โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี...ทั้งนี้ ทางโรงเรียนขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ผ่านการคัดเลือก และขอเป็นกำลังใจให้ผู้เข้าสอบทุกท่านค่ะ ดูเพิ่มเติม

วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 คุณกฤศรา พันธ์ุแก้ว ที่มาเลี้ยงอาหารเช้า ข้าวมันไก่ จำนวน 480 ชุด พร้อมทั้งขนมแก่นักเรียน ทางโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ดูเพิ่มเติม

 ประกาศ โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ประกาศ ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2563 หรือติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 081-355-8011 ดูเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี หรือติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 081-355-8011 ดูเพิ่มเติม

 สถิติการรับสมัครสอบแข่งขันพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี จำนวน 14 อัตรา ดูเพิ่มเติม

ดร.ประเวศ ทั่งจันทร์แดง ผู้อำนวยการโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ร่วมแสดงความยินดีกับคณะครูของโรงเรียนฯ เนื่องในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ ได้แก่ นายชนะ ผลบุญ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศ , นางศศิธร ทองโชติ และ นางสาวปรารถนา ศาลางาม ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนฯ ร่วมแสดงความยินดี เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ดูเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2563 โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีจาก คณะอักษรฯ ศิลปากร รุ่น 19 ที่มามอบข้าวสารอาหารแห้ง หร้อมทั้งไอศกรีม รวมทั้งความสุข รอยยิ้มแก่เด็กนักเรียน ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้ ❤️  ดูเพิ่มเติม

วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2563 เวลา 9.00 - 13.00 น. ดร.ประเวศ ทั่งจันทร์แดง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เข้าเป็นคณะกรรมการการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1, 2 และ 4 (1 เมษายน - 1 ตุลาคม 2563) แก่ครูผู้ช่วย จำนวน 8 ท่าน ณ ห้องประชุมอลงกต โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ดูเพิ่มเติม

การรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี จำนวน 14 อัตรา ได้รับความสนใจจากผู้สมัครเป็นจำนวนมาก โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 7 ตุลาคม 2563 สรุปยอดผู้เข้าสมัครทั้งสิ้น จำนวน 371 คน ดูเพิ่มเติม